Turn propensity

N G P B D
S C Y K X
Q W T R H
Z E A F M
L V I