Buried index

C I V L F
M G A W X
S H T P Y
N B D Q Z
E R K