Amino Acid Properties


ILVCAGMFYWHKREQDNSTPBZX-
XXXXXXXXXXXX······X···XXHydrophobic
········XXXXXXXXXXX·XXXXPolar
··XXXX·········XXXXX··XXSmall
···················X··XXProline
····XX···········X····XXTiny
XXX···················XXAliphatic
·······XXXX···········XXAromatic
··········XXX·········XXPositive
·············X·X······XXNegative
··········XXXX·X······XXCharged


From Livingstone, C. D. and Barton, G. J. (1993),
"Protein Sequence Alignments: A Strategy for the Hierarchical Analysis of Residue Conservation", Comp. Appl. Bio. Sci., 9, 745-756.